Act

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Våpen: På svart felt en sølv dolk flamberge, med rennende blod, pekende oppover.

1. Act-slekten

Adelsslekt med opphav i Rahel. Tilknytning til Antha-presteskapet. Våpenet symboliserer Acts oppgave som formidler av religiøse offer. Slekten sprang ut av Kandhar-stammen på midten av 100-tallet eN (700-tallet fE).

Act er sentral i den rahelske Hasardkommisjonen, og har siden 1150-tallet hatt kontroll over provinsene Scurque og Demûre i tillegg til deres gamle provins Act.

Fra 1162 aN, da hans far Kleft døde, har Brekh Sursum Act vært storpjunyk for familien.

2. Provinsen Act

A. er en av de fem opprinnelige rahelske provinsene. Den ligger inne i landet sørøst for Kandhar, og er tynt befolket i forhold til resten av landet. Innbyggerne er en blanding av rahelere og tsjudiske stammefolk som holder til i de mest utilgjengelige delene av provinsen. A. styres fra byen Gusht, som er en liten, militær by ved ett av de knapt framkommelige passene ved grensen til Scurque.

3. Act by

Den største byen i provinsen ved samme navn, og sete for storpjunyk Brekh Sursum Act. Byen ble bygget i år 122 aN av en gren av Kandhar-slekten som ville fjerne seg fra intrigene ved hoffet og hengi seg til religiøs kontemplasjon. Etter som tiden gikk ble A. et viktig lærested både for prester og andre akademikere.