Cwnth

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Maansk nasjon sør for Samara og Xopimeri i Gawashica. C. slapp relativt billig unna den samaranske invasjonen på begynnelsen av 1000-tallet aN, men sto last og brast sammen med sine allierte i nord, og fikk sin militærstyrke og sin økonomi kraftig ramponert av innvandrerne. Av de gjenværende landene i Maan er det C. som har jobbet hardest for å beholde den maanske kulturen, og landet er fortsatt formelt sett i krig mot flere av landene i Khontica pluss Ryohti. Det som er igjen av det øverste presteskapet for Elana har flyktet til C., der de geistlige blir behandlet som kongelige, selv om befolkningen i stor grad har gitt opp de Sannferdiges tro. Innbyggerne i C. er en blanding av kiriner og ectichreier, men de to folkegruppene blander seg i svært liten grad, så det finnes i praksis ikke noen eget cwnthisk folk - innbyggerne definerer seg stort sett etter etnisitet og religiøs tilhørighet. C. er en slags føderal republikk, der lederne for de ulike bystatene innenfor landets grenser møtes jevnlig for å samordne politikken. Det er hver enkelt bystats ansvar å håndheve og administrere lover og regler innenfor sitt område - det er stort sett bare militæret og myntenheten som er universelle størrelser. Dette gjør det vanskelig for C. å ha en fungerende utenrikspolitikk, og det tar stort sett svært lang tid for landet å endre retning i internasjonale saker. Likevel er det hevet over en hver tvil at C. regner nabolandene Ectinia og Chrei som sine venner og allierte.