Geografiske begreper

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over geografiske betegnelser på ulike landområder.

Verdensdeler

Verden deles som regel inn i fire verdensdeler:

  • Khontica er fastlandet mellom det Gawashiske Hav i vest og steppelandene øst for Østfjellene og Eisbachfjellene i øst, og mellom Ishavet i nord og Samara i sør. I tillegg regnes Scatia og de omliggende øyene, samt Kush, til Khontica.
  • Samarica er fastland-Samara, som strekker seg fra det Gawashiske Hav i vest til det Dalisesiske Hav i øst, og er definert ut i fra grensene for det samaranske sultanatet. Alt subtropisk og tropisk land sør for Khontica og Wantonica regnes til Samarica. I tillegg regnes ofte de dalisesiske øyene, pluss Toflis og Qagan, til Samarica.
  • Wantonica er landområdene øst for Khontica og nord for Samarica, avgrenset av det Grønne Hav i øst og Ishavet i nord. Størstedelen av Wantonica er altså de Gadeshiske Stepper. Wan Qeng-arkipelet regnes til Wantonica.
  • Gawashica er havområdene mellom Khontica og Wantonica, og inkluderer dermed kontinentet Maan og øyene nord for det. Det nylig oppdagede kontinentet nordøst for Wanton er nominelt innenfor Gawashica, men de fleste geografer regner det som en egen verdensdel, selv om den ikke har fått et eget navn ennå.

Havområder

  • Innhavet, Grandsee og Tårehavet er alle betegnelser på innlandssjøen mellom Tril og de avinske områdene. Det er jo ikke et hav, som sådan, men omtales som det i de fleste tekster.
  • Det Gawashiske Hav er en fellesbetegnelse på havområdene mellom Khontica og Wanton, og regnes som svært upresist. Maan ligger midt i dette havområdet, og det er dermed ikke et kontinuerlig hav i klassisk forstand. Det Gawashiske Hav omfatter blant annet den Rahelske bukt, det Dalisesiske Hav og det Grønne Hav, og dermed også Blekh-stredet.
  • Den Samaranske Bukt, som også kalles Samaraqua, er havområdet mellom Samara-Khezis og Valeria.
  • Ishavet er en betegnelse på havområdene nord for Khontica og rundt nordkalotten, og avgrensningen mellom Ishavet og det Gawashiske Hav er dermed ganske uklar.
  • Sørhavet ligger sør for Samarica, og også havområdene sør for Maan må dermed regnes med. Dette er et enormt havområde, og det er så langt bare oppdaget én øy der, nemlig Qagan.

Fjellstrøk