Hjelp:Hvordan merke sider

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Merking av sider

Dersom man oppdager at en side inneholder feil og mangler, eller bare er dårlig skrevet, og man ikke har tid, lyst eller kunnskap til å rette den opp kan man legge inn et merke som forteller andre lesere om nettopp dette.

Merking gjør man ved å legge inn {{markering}} øverst i artikkelen. Ordet markering byttes ut med det nøkkelordet du mener passer best. Her følger en oversikt over de forskjellige nøkkelordene og deres betydning.

Sletting

En side kan slettes dersom den ikke inneholder relevant info, bare er tull eller andre former for "spam". Dessuten kan den slettes dersom innholdet ikke skal/bør ligge ute på EC.

Dersom du skriver {{sletting}} øverst i en artikkel vil følgende linje dukke opp:

Trashcan.png Sletting: Denne siden har blitt foreslått slettet. Grunnene til dette, samt diskusjon og avstemning, er å finne på EC:Sletting.

Om du skriver {{sletting|Fordi jeg har lyst}} blir linjen seende slik ut:

Trashcan.png Sletting: Denne siden har blitt foreslått slettet. Fordi jeg har lyst.

Dermed er det mulig å legge ved en kort forklaring.

En side som har fått denne markeringen blir automatisk lagt inn i kategorien Sider som er foreslått slettet, slik at administratorer enkelt kan se hvilke sider som er slettingsnominert. I tillegg lønner det seg å legge inn en forklaring på Sletting-siden, der man kan argumentere for og imot sletting.

Hurtigsletting

Om en side åpenbart ikke hører hjemme på EC kan du skrive {{hurtigsletting}} øverst i artikkelen. Da vil følgende linje dukke opp:

En side som har fått denne markeringen vil automatisk bli lagt inn i kategorien Sider som er foreslått raskt slettet. Dersom administrator er enig vil siden bli slettet så fort han/hun oppdager den. Det skal ikke være nødvendig å argumentere for sletting av sider med denne markeringen.

Opprydding

En side som ikke står i fare for å bli slettet, men som inneholder noe feil og mangler kan merkes med {{opprydding}}. Da vil følgende linje dukke opp:

Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. Faktamessig og/eller tidsmessig.

Om du skriver {{opprydding|Spesielt hendelsesforløpet.}} blir linjen seende slik ut:

Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. Spesielt hendelsesforløpet.

På den måten kan man spesifisere hva som bør ryddes i, dersom det ikke gjelder hele artikkelen.

Siden vil automatisk bli lagt inn i kategorien Artikler som trenger opprydding der man kan ta tak i den og rydde opp det som er feil. Det lønner seg å bruke diskusjonssiden til artikkelen eller laivforum.net dersom man er usikker på hva og hvordan man skal rydde.

Flere markeringer?

Dersom du mener det er behov for flere markeringer kan du ta det opp på diskusjonssiden eller laivforum.net.