Ifsisk

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Zuolisk språk, nært beslektet med valeriansk. Språket snakkes av nomadestammer i det vestlige Samara, og kan være nær ved å dø ut. I. hadde inntil nylig ikke noe etablert skriftspråk, og stammene som snakker språket har liten kontakt med det øvrige samaranske samfunnet. Enkelte valerianske kulturhistorikere har forsøkt å samle historier og sanger på i., men stammene har vist seg lite samarbeidsvillige. De samme historikerne har også laget et transkribert skriftspåk for i., men så langt er det ytterst få ifsier som bruker dette.

Ordforrådet i i. er ganske likt det valerianske, men tonefallet er jevnere, og vokallydene er ofte mye lengre. Ett eksempel er det valerianske ordet aşiret (stamme), som på i. skrives aashirvet, og uttales med en lang, uttrukket a med trykk.

I. har ikke noe ord for "utlendig", men bruker tre forskjellige, temmelig nedsettende, ord på ikke-ifsier. Valerianere kalles haayn ("overløper"), samaranere kalles insaanlaarh ("krøtter"), mens representanter for andre folkeslag stort sett blir kalt öödhleekh ("feiging").