Lumaphobos, Felix

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Kushittisk trollmann og alkymist som virket på 950 og -60 tallet eN (250 og -60 tallet eE). Mest kjent for sitt arbeide med å lage gull sammen med Luciano deSpell. I følge De Spells egne berettelser lykkes de, men dette betviles sterkt da det ikke har lykkes å gjenta eksperimentet under kontrollerte forhold. Navnet Felix Lumaphobos er ikke typisk kushittisk, men likner mer på khontisk. Det spekuleres i om navnet er falskt. F. sitt reelle navn er i så fall ukjent.

F. har etterlatt seg en rekke skrifter, blant annet om sine reiser og observasjoner av naturfenomener, men så langt har det ingen lykkes i å finne nedtegnelser om de alkymistiske eksperimentene. Det fortelles imidlertid om voldsomme eksplosjoner fra flere steder i Kush der F. skal ha oppholdt seg, og flere vismenn har antatt at dette har vært sentralt.

Se også