Numenister

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Numenismen er en trosretning innen Hånden, kalt opp etter Håndens første helgen, St. Numena. Numenistene er den største trosretningen innen Hånden. Nær sagt alle avinere, calabrinere, eisbachinger og godt og vel halvparten av alle trilere regner seg som Numenister. Numenister finnes i mindre grad også i Ravnariket, Gardariket og i de øvrige Kashàriske områdene.

Numnenismen regner Håndens bok som et hellig verk, inspirert av Kyron selv. De øvrige tekstene tilknyttet Hånden er menneskeskapte. Nest etter Håndens bok er Libellus mest perfekt og nermest opp til Håndens vilje. Numenismenss fremste kjennetegn er de mange helgnene som tilbes som forbindelsesledd mellom den upersonlige Kyron og det gjevne menneske. Hver av helgnene har sine underhelgner, som regnes tilhørende de fire hovedhelgnenens Helgenhus.

Hver av Helgnhusene har sitt eget dedikerte presteskap, ledet av helgenprester for de fire største helgnene. Samlingen av disse utgjør Numenistenes konsil.

Numenistene mener med grunnlag i Håndens Bok at de øvrige trosretningene innen Hånden er kjettere. Særlig gjelder dette Profetens Siste Hellige som Numenistene har forbudt som rettning og jager og brenner, men også de Khontisk-ortodokse har fått føle deres vrede. Forholdet til de Ravnatroende er stort sett preget av teologisk disputt uten blodsutgytelser, og Hubertistene regnes som en streng underretning av Numenismen.