Religion

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Religion i Ravnaverden kan deles inn i tre hovedtyper. To av dem er konstruerte religioner, laget til henholdsvis sommerlivene i 1990 og 1993. Den tredje hovedtypen er en mindre rigid, bestående av nærmest sjamanistisk religioner som har oppstått mer eller mindre av seg selv ved en sammenblanding av elementer fra begge religionene og andre impulser.

Den eldste religionen er De Skyggeløse. Denne religionen er bygget over et konsept hvor dyr, mennesker og andre vesen har oppnådd gudestatus ved å "kaste" skyggen sin, en slags form for høyere bevisthet. Den avkastede skyggen blir et eget vesen, Skyggen, som er i evig kamp med gudene.

Den andre religionen er Hånden, en dualistisk religion hvor kampen mellom Orden og Kaos er sentral, representert ved henholdsvis Kyron og Kveil. Disse er representert ved høyre og venstre tommel, hvor de andre fingrene på samme hånd represnterer helgner som er aspekter av de to.

De mer sjamanistiske relligionene er mye løsere i organisering og struktur. Det er store geografiske variasjoner, men endel fellestrekk finnes. De aller fleste sentrerer seg om en fruktbarhetsgudinne, ofte treenig, og en hornet fruktbarhetsgud. Guder og helgner fra de to første religionene inngår ofte, men løsrevet fra den klare Lys/Skygge og Orden/Kaos dikotomien. Disse kreftene går istedet inn som aspekter av samme gudom.

I tillegg finnes frie krefter som noen tidvis tilbedes som egne gudommer, tidvis inngår som djevler og demoner i de to første relligionene. Dette gjelder i første rekke Kashárkush og Antha, men også Kveil og Skyggen.

Se også: