Rioia

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Viktig kystby i Maan. R. er det administrative sentrum for Fandrisk Ciunna, og er i løpet av 1100-tallet blitt Maans nest viktigste havn etter Niehtet i Ryohti. Selv om en stor del av innbyggerne i byen er av ciunnisk opprinnelse, er den svært preget av fandrisk kultur. Det er også mange andre folkeslag som er representert i byen, blant andre ryohtier, xopier og khezere. Havnebyen R. var en ganske uviktig by i Ciunna før Samara invaderte Maan. Den ble tatt tidlig av de fandriske og kheziske marinetroppene som var leid inn for å kjempe sultanatets sak langs kysten sør for de subtropiske områdene, og ble gjort til base for invasjonens skip. Da krigen var over, og Samara annekterte det sultanen så på som sitt, ble den lille fliken av land som lå mellom Chrei og Samara, og som tidligere hadde vært ciunnisk, overlatt til fandrisk kontroll. På det tidspunktet var den ciunniske befolkningen temmelig desillusjonert, og følte at deres gudinne Elana hadde sviktet dem. Fandrierne gjorde sitt beste for å integrere sine nye undersåtter, og omvendte en del til vezenittismen og salgivismen, men tilbedelsen av Elana er fortsatt den største religionen i området, selv om ectichreiene og de andre maanske folkene for en stor del har forlatt denne troen.