Sal

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

I følge gamle legender knyttet til de Skyggeløses religion, var Sal verdens midpunkt før et ragnarokk som la grunnen for Ravnaverden. Den eldste legenden i denne sagnsyklusen lyder slik:


Før den nye verden og den nye himmelen var Sal verdens midtpunkt. Hit var viten kommet fra alle kanter av verden, og dannet Illidriummet, de store mysteriers samling. Her var alle store tenkere samlet til råd. Rådene var: Tallenes, Tingenes, Tankenes, Legemets og Naturens mysterium.

Fem lyse dager i året samlet De Vises Råd seg i Illidriumtårnet for å samle den rike kunnskapen under ett. Men unntatt fra noen annens viten, utviklet de den store planen: Evighetens Pakt, den endelige planen for å utslette all ondskap. Dette hendte på den tiden da begge solene står høyest på himmelen, midt i den grønne tiden.

De Vise fortrengte Skyggen, som lyset fra mørket, godt fra ondt. Logos opphørte å eksistere og verden brøt sammen i en malstrøm av av de fem mysteriers krefter. Verden smuldret opp, jorden revnet og alt liv ble slukt. Verden som de kjente ble til intet foran de nye gudenes øyne.

I tiden som fulgte lekte de nye Gudene seg med sine nyvunnede krefter. Men det tok ikke lang tid før de begynte å kjede seg. Det samlet seg til råd og bestemte seg for å skape en ny verden. De samlet sin evige viten og skapte de to brødrene, Sol og Måne, som skulle gi lys og varme til det nye livet. Så skapte de livets frø. Frøet sådde de i universets midtpunkt, og fra dette frøet vokste så livets tre, og en ny verden bredte seg ut rundt treet.


Se også: