Tril

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Våpen: På hvitt felt en svart vekt.

Tril er et oligarki dannet i kjølevannet av Khonts nedgang og fall med senter i øya Hand. Trils originale navn var Tril Khaladi, khontisk for "Nytt håp". Tril er enestående i Ravnaverden ved å være styrt av et vismannsråd. Dette består i prinsippet av alle som har fullført utdannelsen til vismann ved Universitetet på Hand.

Folk i Tril er en blanding av Khontere og Avai. Den vanligste religionen er Hånden. Omlag halvparten er Khontisk-ortodokse, de øvrige en blanding av numenister og andre trosrettninger. Tril har i prinsippet religionsfrihet, og avvikende religioner som de Skyggeløse og Kashárkushdyrkelse forekommer.

Tril er kjent for sine mange vismenn og utdannelsesintitusjoner. Universitetet på Hand er den sentrale utdanningsinstitusjonen for magikere og vismenn, og senter for skolemagien. Universitet i Peltril står for store deler av den høyere utdannelsen innen astronomi, retorikk, geometri, strategi og legekunst. Flere store skikkelser i Ravnaverden her gått eller forelest her. Til Scola Avignensis i byen Avigna blir mange unge adelsmenn og -kvinner sendt for å få sin utdanning.

Hand er sete for den Khontiske domstol. Den trilske hæren er bygget opp omkring store legioner, og er en uhyre effektiv forsvarshær, om enn ikke spesielt effektive i angrep.


Historie

Tril ble grunnlagt på de steile klippene som utgjør øya Hand, vest for Grandsee på 200-tallet eN en gang. Landet ekspanderte raskt ettersom avinere, gardere og rahelere brakte Khont i kne.

Fra rundt 300-tallet eN (400 fE) vokste byen Peltril ved elva Hestuin i størrelse og viktighet. Landet ble senere herjet av gardiske stammer, og i 576 eN (115 fE) sto den store Okkultittmuren ferdig. Landets hovedstad ble samtig flyttet til den nå godt beskyttede Peltril.

Okkultittmuren ble svekket utover på 1000-tallet eN (300-tallet eE), og landet ble stykkevis plyndret, erobret og brent utover 1030-tallet eN (340-tallet eE). Hand falt til gardiske styrker i 1122 eN (431 eE), etter 21 års sammenhengende beleiring.