Vini, Oleus Petrus

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Trilsk khontisk-ortodoks språkforsker som forfattet et språktre som fortsatt regnes som ufravikelig sannhet blant vismennene i Tril. Det vinistiske språktreet er blitt kritisert for å ha funnet slektskap mellom språk som er svært forskjellige, som samaransk og gardisk, men Vismannsrådet aksepterer ingen offentlig kritikk av Vinis arbeid. Da den yngre språkteoretikeren Transigentus Teus framla en alternativ modell for inndeling av verdens språk, ble han lyst i bann, og den beryktede Språkkrigen begynte. Hovedkritikken Teus hadde var at Vinis språktre plasserer ammadisk som det opprinnelige språket, til tross for at det finnes språk som tilsynelatende er eldre.