Det brente banners brorskap

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

712 aN dukket en liten gruppe leiesoldater opp i Skilleby. For en moderat sum tar de del i stridigheter mot Rahel. Deres ry som pålitelige leiesoldater vokste jevnlig og de fikk større tillit etterhvert. Denne lille hæren var tettere knyttet enn noen av deres samtidige leiesoldatkompani. Det var lite stridigheter innad, de viste tiltro til egen struktur og de hadde flere egne tradisjoner for håndtering av falne osv.

Frem til 735 aN gjør Brorskapet tjeneste under flere maktfaktorer i Ravnariket, Avignon og Tril. Trass i høy risiko klarer lederne for Brorskapet å manøvrere seg til posisjoner som hindrer de store politiske implikasjonene. Det Brente Banners Brorskap befinner seg til slutt i Trilsk tjeneste i deres kontinuerlige strid mot Gardariket i nord. Dette var en strid i fullstendig stillstand hvilket burde passe Brorskapet godt i utgangspunktet, men upålitelige forhold rundt betaling, generell mistillit innad i gruppen samt at lederen for Brorskapet døde i slag tvang dem til å bryte sin kontrakt for første gang, og forlate sine poster.

Brorskapet oppnnår sitt største antall i 744 i tjeneste hos Christian d'Armarne som benytter brorskapet i interne oppgjør som gjør Armarne til en av Avignon's største adelsfamilier.