Fandria

Fra EC
Revisjon per 9. feb. 2010 kl. 16:38 av Staalej (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

I løpet av en av de mange mystiske krigene i Samara brøt to emirater ut av føderasjonen og dannet sitt eget lille land, Fandria. De to nordlige emiratene, el-Baran og el-Guren, slo seg sammen og forsøkte å skape en helt uavhengig nasjon. Imidlertid har landet vært under enten samaransk eller rahelsk kontroll nesten konstant siden uavhengighetserklæringen i 714 aN (23 eE). I de korte periodene med selvstendighet har de to adelsfamiliene drevet en hard politisk kamp om tronen, selv om det sjelden har kommet til åpen krig.

Fandrierne er av blandet shezisk og samaransk herkomst, og til tross for emirenes samaransk-lydende navn er det fandriske språket svært likt det rahelske. Landet har vært utsatt for sterkt religiøst press både nordfra og sørfra, og det har resultert i en underlig blandingsreligion. Fandrierne regner Antha for en slags mytisk forfar, som befolket verden på befaling fra (den samaranske guden) Sa'illah, som fandrierne kaller Salgivah. Det fandriske folket er dyktige på sjøen, og levegrunnlaget i Fandria er stort sett fiske, med innslag av skipsbygging for både Rahel og Samara.

Se også