Fandria

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

I løpet av en av de mange mystiske krigene i Samara brøt to emirater ut av føderasjonen og dannet sitt eget lille land, Fandria. De to nordlige emiratene, el-Baran og el-Guren, slo seg sammen og forsøkte å skape en helt uavhengig nasjon. Imidlertid har landet vært under enten samaransk eller rahelsk kontroll nesten konstant siden uavhengighetserklæringen i 714 aN (23 eE). I de korte periodene med selvstendighet har de to adelsfamiliene drevet en hard politisk kamp om tronen, selv om det sjelden har kommet til åpen krig.

Fandrierne er av blandet shezisk og samaransk herkomst, og til tross for emirenes samaransk-lydende navn er det fandriske språket svært likt det rahelske. Landet har vært utsatt for sterkt religiøst press både nordfra og sørfra, og det har resultert i en underlig blandingsreligion. Fandrierne regner Antha for en slags mytisk forfar, som befolket verden på befaling fra (den samaranske guden) Sa'illah, som fandrierne kaller Salgivah. Det fandriske folket er dyktige på sjøen, og levegrunnlaget i Fandria har tradisjonelt stort sett vært fiske, med innslag av skipsbygging for både Rahel og Samara. De siste hundre årene har endret inntektsgrunnlaget, og med det levestandarden - først ble det gjort store funn av okkultitt ved Sabari, og deretter begynte Fandria å kolonisere øyene i Ny-Fandria i Gawashica, der det er blitt funnet mer okkultitt, og der det også produseres store mengder eksotiske frukter. Eksplosjonen i skipsbygging koloniseringen førte med seg har også gjort Fandria til en svært mektig handelsnasjon. Den fandriske handelsflåten vokste til å bli Khonticas største rundt 1130 aN.

Se også