Teliansk-ortodokse

Fra EC
Hopp til: navigasjon, søk

Teliansk-ortodoks tro

I 1028 aN samlet den trilske lovtolkeren Telius Dhark sammen en gruppe av de tydeligst khontisk-ættede trilerne han kunne samle, og tok dem med seg på en lang vandring mot nordøst. Med disse konservative og dypt religiøse menneskene skulle han skape det ”nye Khont”, et perfekt samfunn for rettroende. Samfunnet ble grunnlagt på nordkysten øst for Østfjellene. Dharks form for Hånden-tro skiller seg ganske skarpt fra de øvrige ved at den har strenge leveregler og en rekke egne hellige skrifter, for det meste skrevet av Dhark selv. Telianerne, som tilhengerne av denne trosretningen kaller seg, anerkjenner ingen helgener, og anser ikke Equerm for å være en separat skikkelse, men snarere et aspekt av Hånden.


Grunnleggende ideer

En av de sentrale ideene i teliansk tro er prinsippet om raserenhet. Telianerne er i følge dem selv menneskene i den moderne verden som er de reneste etterkommerne etter khonterne, noe de anser for å være nødvendig for sann religiøs forståelse. Trilerne og de andre Hånden-dyrkerne i sør er urene og falske. Folk som ikke tilber Hånden skal tilgis for sin mangelfulle forståelse av verden, og de skal ikke under noen omstendigheter påpresses den telianske tro. Kirkens ledere er de eneste som har rett til å bestemme over andre mennesker, så det er deres oppgave å styre samfunnet på alle nivåer.


Skapelse

Se khontisk-ortodoks tro.


Menneskesyn

De religiøse lederne, som også er den nytrilske statens verdslige ledere, bestemmer i prinsippet hvem som kan gifte seg med hvem. Barn født utenfor ekteskapet oppfostres av kirken, og må tjene denne som slaver livet ut. Kvinner som avsløres som utro må gjennomgå lange og brutale seremonier for å gjenvinne sin status som renrasede. Bare menn kan være prester, siden de er langt mer guddommelige enn de skitne kvinnene. Folk av ikke-khontisk herkomst er ikke velkomne i troen, men kan vinne innpass ved ekstrem dydighet og innsats for kirken.


Organisasjon

Den telianske kirken har alltid en øverste leder, en erketelianer, som har siste ord i ett og alt. De vanlige prestene under ham er likestilte, og uenigheter og konflikter mellom dem kan kun løses av erketelianeren. Tilsvarende kan uenigheter og konflikter blant de vanlige troende kun løses av prester – ingen annen autoritet kan aksepteres. I praksis betyr dette at det er tre forskjellige typer prester – de som sysler med teologiske spørsmål, de som styrer den verdslige staten, og de som er militære ledere.


Utbredelse

Teliansk-ortodoks tro eksisterer nesten utelukkende i Novotrilsk og nabolandet Rhubilia. Khontisk-ortodokse som velger å konvertere til teliansk tro har i prinsippet ikke annet valg enn å sette kursen nordøstover, og dette skjer faktisk oftere enn man skulle tro.