Om Ravn

Om organisasjonen

Ravn er en frivillig, ideéll organisasjon, registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 979 434 774. Ravns formålsparagraf lyder:

«Ravn er en idealistisk forening for levende rollespill . Foreningen skal legge forholdene til rette for hobbyens utbredelse.«

Tidligere sto Ravn for organisering og gjennomføring av rollespill selv, men i den senere tid har organisasjonen i stor grad gått vekk fra dette. Nå er hovedfokuset å støtte andre arrangørgrupper økonomisk og praktisk, samt bidra til andre laivrelaterte aktiviteter og hendelser der det er mulig. Ravn er en demokratisk oppbygget organisasjon, der den høyeste myndigheten er Årsmøtet, eller Alltinget, og der styret, eller Rådet, tar seg av den daglige driften.

Ravn er medlem i Kulturalliansen, en paraplyorganisasjon for kulturutøvelse i Norge, og får årlige midler fra Kulturrådet. Disse midlene brukes i så stor grad som mulig til å støtte laiv og laivrelaterte aktiviteter landet over.

Historie

Det har egentlig aldri forekommet noen reell stiftelse av Ravn som organisasjon, tidspunktet ble bare bestemt i ettertid. 11/11-1989 kl 23:11, er det som ble skrevet første gang. Datoen er mer eller mindre tatt ut av løse luften og ble senere juster til 11/11-1990 fordi det da var mer reelt å snakke om en organisasjon. Rådet bestemte i ettertid at dette skulle være Ravns offisielle stiftelsesdato, og det er også denne som er registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Ravn ble demokratisert sommeren/høsten 1992. Forløpet til opprettelsen av Ravn var opprettelsen av Ravnariket. Dette er den tradisjonelle settingen som Ravn-laiver ble holdt i, og har blitt betydelig utvidet siden da. Ravnariket har sågar sin egen encyclopedi: Encyclopedia Corvia .

Ravn var en stund den eneste organisasjonen for laiv i Oslo-området, men det dukket nokså raskt opp andre foreninger og uavhengige arrangører som lagde sine egne laiver og arrangementer. Opp gjennom årene har medlemsmassen variert kraftig, og dermed også den økonomiske situasjonen. Ravn har vært medlem av og fått offentlig støtte fra flere forskjellige støtteordninger. I dag er laivmiljøet ikke lenger organisert på samme måte, men som medlem av Kulturalliansen har Ravn ønske og anledning til å fronte laiv som en viktig del av det frivillige kultur-Norge til organisasjoner over hele landet, samt en god mulighet til å markere laiv som stønadsverdig aktivitet ovenfor politikere og bevilgende myndigheter.

Ravnrådet består i 2023 av:

Høvding Kristine Grønningsæter
Skattmester Solveig Rydland
Rådsmedlem Benedikte Berg
Rådsmedlem Harald Hellerud